การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย Microsoft Publisher
(Microsoft Publisher)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

Microsoft Publisher 2003 เป็นโปรแกรมช่วยสร้าง และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งสิ่งพิมพ์แบบง่าย ๆ และในแบบที่ซับซ้อน เช่น งานออกแบบใบปลิว บัตรเชิญ โลโก้ โปสเตอร์ขนาดต่าง ๆ รวมทั้งการออกแบบหน้าเว็บไซต์ และรูปแบบอีการ์ดบนอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยประหยัดเวลา ให้เราสามารถสร้างงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้