อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer007)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

  ตามที่สำนักงานฯ ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo รุ่น Think Centre M8000t จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 130 เครื่อง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงจัดให้มีการแนะนำการใช้งานและระบบปฏิบัติการ windows 7

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้