การใช้งาน Windows7 Microsoft Office2007
(Win7Offce2007)

หลักสูตรการใช้งานWindows7,Microsoft Office2007 สำหรับผู้ที่ได้รับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และโปรแกรม MicrosoftOffice2007 หรือผู้ที่สนใจ