ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
เตรียมพบกับหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รุ่นที่ 2 ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา 0 ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
ศ., 20พ.ค. 2011, 10:13 AM
การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา 0 ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
ส., 7ส.ค. 2010, 01:02 AM
ขอเชิญบุคลากรเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา 0 ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
พฤ., 17มิ.ย. 2010, 03:38 PM
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดบทเรียน e-Learning ให้ประชาชนทั่วไปเรียนฟรี รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
อ., 8มิ.ย. 2010, 10:51 AM
ขอให้สมาชิกทุกท่านปรับปรุงข้อมูลของตนเองในระบบ รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
ศ., 30เม.ย. 2010, 12:21 AM
โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับสมาชิกวุฒิสภา รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
อ., 27เม.ย. 2010, 11:10 AM
หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
จ., 15มี.ค. 2010, 09:12 PM
ขอเชิญบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรียนรู้ตามอัธยาศัยกับหลักสูตรอีเลิร์นนิง รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
จ., 15มี.ค. 2010, 09:00 PM