เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้เปิดกระดานสนทนา เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ และหลีกเลี่ยงการกระทำต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หากผู้ดูแลระบบพบเห็นพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม จะดำเนินการลบกระทู้นั้นทันที


(ยังไม่มีกระทู้)