ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689014
ทั้งหมด:689160
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
รวมกฎหมายประจำปี
หน้า: 2/2

 

รวมกฎหมายประจำปี 2559

เล่ม 1 หมวดอักษร ก ถึง พ

เล่ม 2 หมวดอักษร ม ถึง อ

   
 

รวมกฎหมายประจำปี 2558

เล่ม 1 หมวดอักษร ก ถึง ค

เล่ม 2 หมวดอักษร ง ถึง ม

เล่ม 3 หมวดอักษร ย ถึง อ

   
  รวมกฎหมายประจำปี 2556    รวมกฎหมายประจำปี 2557
  รวมกฎหมายประจำปี 2554   รวมกฎหมายประจำปี 2555
  รวมกฎหมายประจำปี 2552   รวมกฎหมายประจำปี 2553
  รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 2551)
เล่ม 5 (หมวดอักษร ม ถึงว)

 

รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 2551)
เล่ม 6 (หมวดอักษร ส ถึง อ)
 
รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 2551)
เล่ม 3 (หมวดอักษร ง ถึง บ)
  รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 2551)
เล่ม 4 (หมวดอักษร ป ถึง ม)
  รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550
และ 2551) เล่ม 1 (หมวดอักษร ก)
  รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 2551)
เล่ม 2 (หมวดอักษร ก ถึง ค)
  รวมกฎหมายประจำปี 2548   รวมกฎหมายประจำปี 2549
  รวมกฎหมายประจำปี 2546   รวมกฎหมายประจำปี 2547
  รวมกฎหมายประจำปี 2544   รวมกฎหมายประจำปี 2545
  รวมกฎหมายประจำปี 2543 (1)   รวมกฎหมายประจำปี 2543 (2)
  รวมกฎหมายประจำปี 2542 (1)   รวมกฎหมายประจำปี 2542 (2)
  รวมกฎหมายประจำปี 2541 (1)   รวมกฎหมายประจำปี 2541 (2)
  รวมกฎหมายประจำปี 2539   รวมกฎหมายประจำปี 2540
  รวมกฎหมายประจำปี 2537   รวมกฎหมายประจำปี 2538
  รวมกฎหมายประจำปี 2535(3)   รวมกฎหมายประจำปี 2536
  รวมกฎหมายประจำปี 2535 (1)   รวมกฎหมายประจำปี 2535 (2)หน้าก่อน หน้าก่อน (1/2)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-07-26 (4198 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)