ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695554
ทั้งหมด:695700
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สารพันปัญหากฎหมาย

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สารพันปัญหากฎหมาย: หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 13:56:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 66 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:31:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 50 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:18:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : มาตรการในการแก้ไขปัญหาคนยากจน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ปัญหาคนไร้สัญชาติกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:16:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายปัญหาคนไร้สัญชาติกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:13:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายสังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ความผิดฐานแจ้งความเท็จ ยักยอกและรับของโจร
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:37:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 64 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายความผิดฐานแจ้งความเท็จ ยักยอก และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:33:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 15:03:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:43:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: อัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:25:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:51:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยกับหลักการสำคัญของ IUU Fishing  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:51:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา (แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 12:19:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2560
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:31:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2559
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:59:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายระบบเกษตรพันธสัญญา : แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือรายได้ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรไทย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

73 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)