ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689012
ทั้งหมด:689158
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สารพันปัญหากฎหมาย

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:38:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายพร้อมเพย์ : บริการรับ-โอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:31:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการจัดระเบียบสังคมกับปัญหาการขอทานในประเทศไทย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:10:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:08:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:07:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

คู่มือสำหรับประชาชน : การอำนวยความสะดวกของทางราชการ (แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:04:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:54:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2558
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:53:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายปัญหาการดำเนินคดีอาญากรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกต้องหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค. - มิ.ย. 2558
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:51:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2558
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:50:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2558
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:48:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการกระทำความผิดต่อศพ : ปัญหาที่รอการแก้ไข 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:10:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายภาษีมรดกกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:06:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:57:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 14 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของกรณี "ขุมทองคำเขาชัยสน"  และในกรณีต่าง ๆ   

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:55:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ในการได้รับสิทธิจากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

73 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)