ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688769
ทั้งหมด:688915
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: วารสารจุลนิติ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
ศุกร์ 07 เม.ย. 17@ 16:44:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14  ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 11:35:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13  ฉบับที่ 6  ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559
พุธ 30 พ.ย. 16@ 11:05:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5  ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
พฤหัสบดี 13 ต.ค. 16@ 14:37:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
พฤหัสบดี 25 ส.ค. 16@ 16:31:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 6
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 5
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:43:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 23 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 4
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:41:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:38:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 9  ฉบับที่ 3  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:27:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:25:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 51 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 6
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:20:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 45 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 5
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:16:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:13:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 4  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:09:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

52 เรื่อง (4 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)