ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688772
ทั้งหมด:688918
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: วารสารจุลนิติ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:02:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 2  เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
จันทร์ 08 ส.ค. 16@ 18:31:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙
อังคาร 05 ก.ค. 16@ 14:34:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 13  ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 15:31:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 60 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
ศุกร์ 08 ม.ค. 16@ 15:19:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 77 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2558
จันทร์ 09 พ.ย. 15@ 10:01:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 88 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ  ปีที่ 12  ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2558 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558
อังคาร 15 ก.ย. 15@ 16:10:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 105 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

   วารสารจุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
พฤหัสบดี 09 ก.ค. 15@ 07:29:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 280 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 12  ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2558
พุธ 29 เม.ย. 15@ 15:12:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 180 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2558(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
จันทร์ 09 มี.ค. 15@ 15:49:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 277 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 (2557)
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 14:29:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 290 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1   มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2   มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 5 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 (2557)
อังคาร 20 พ.ค. 14@ 13:04:55 ICT โดย admin (อ่าน 1247 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 11    (2557)
ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2557
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 4.5 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 10 (2556)
อังคาร 20 พ.ค. 14@ 13:02:37 ICT โดย admin (อ่าน 293 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 10    (2556)
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2556
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2556
ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2556
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 (2555)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:16:45 ICT โดย admin (อ่าน 410 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 9 (2555)
ฉบับที่ 1       มกราคม-กุมภาพันธ์      (48)

ฉบับที่ 2       มีนาคม-เมษายน      (49)
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2555
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555
ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2555
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 4 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 8 (2554)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:15:37 ICT โดย admin (อ่าน 390 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 8 (2554)
ฉบับที่ 1      มกราคม-กุมภาพันธ์      (42)
ฉบับที่ 2      มีนาคม-เมษายน      (43)
ฉบับที่ 3     พฤษภาคม-มิถุนายน      (44)
ฉบับที่ 4      กรกฎาคม-สิงหาคม      (45)
ฉบับที่ 5      กันยายน-ตุลาคม      (46)
ฉบับที่ 6      พฤศจิกายน-ธันวาคม      (47)

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

52 เรื่อง (4 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)