ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688772
ทั้งหมด:688918
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: วารสารจุลนิติ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 7 (2553)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:13:28 ICT โดย admin (อ่าน 1104 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 7 (2553)
ฉบับที่ 1      มกราคม-กุมภาพันธ์     (36)
ฉบับที่ 2       มีนาคม-เมษายน      (37)
ฉบับที่ 3       พฤษภาคม-มิถุนายน      (38)
ฉบับที่ 4      กรกฎาคม-สิงหาคม     (39)
ฉบับที่ 5       กันยายน-ตุลาคม      (40)
ฉบับที่ 6       พฤศจิกายน-ธันวาคม      (41)

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 6 (2552)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:12:12 ICT โดย admin (อ่าน 259 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 6 (2552)
ฉบับที่ 1      มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2     มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3     พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4      กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5      กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6      พฤศจิกายน - ธันวาคม

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 5 (2551)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:10:34 ICT โดย admin (อ่าน 262 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 5 (2551)
ฉบับที่ 1       มกราคม -กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2       มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3      พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4       กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5       กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6       พฤศจิกายน - ธันวาคม

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 4 (2550)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:09:12 ICT โดย admin (อ่าน 216 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 4 (2550)
ฉบับที่ 1     มกราคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่2     >มีนาคม-เมษายน
ฉบับที่3     พฤษภาคม-มิถุนายน

ฉบับที่4     กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 5      กันยายน-ตุลาคม
ฉบับที่6     พฤศจิกายน - ธันวาคม

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 3 (2549)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:07:48 ICT โดย admin (อ่าน 190 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 3 (2549)
ฉบับที่1     มกราคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2     กุมภาพันธ์-มีนาคม
ฉบับที่ 3     พฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 4     กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 5     กันยายน-ตุลาคม
ฉบับที่ 6     พฤศจิกายน-ธันวาคม

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 2 (2548)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:06:22 ICT โดย admin (อ่าน 313 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 2 (2548)
ฉบับที่ 1     มกราคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2     มีนาคม-เมษายน
ฉบับที่ 3     พฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 4     กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 5     กันยายน-ตุลาคม

ฉบับที่ 6     พฤศจิกายน-ธันวาคม

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 1 (2547)
จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 16:01:17 ICT โดย admin (อ่าน 173 ครั้ง)
วารสารจุลนิติปีที่ 1 (2547)
ฉบับที่ 1     มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2     เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3     กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 4     กันยายน-ตุลาคม
ฉบับที่ 5     พฤศจิกายน-ธันวาคม

(มีต่อ... | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

52 เรื่อง (4 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)