ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688936
ทั้งหมด:689082
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: หน้าต่างโลก

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

หน้าต่างโลก: กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:51:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 48 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ตอน  The ASEAN Charter  :  กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:41:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 52 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม  :  Toward the Establishment of the Specialized Environmental Courts

      ตอนที่  1   ความทั่วไปและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคดีสิ่งแวดล้อม(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ความทั่วไปเกี่ยวกับ
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:32:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 38 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ความทั่วไปเกี่ยวกับ   "สภาขุนนางอังกฤษ"(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

ชุด อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ ตอนที่ 1
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:16:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 54 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ 

      ตอนที่ 1   การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ ตอนที่ 2
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 16:50:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 43 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ

      ตอนที่ 2   การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2
พฤหัสบดี 12 พ.ย. 15@ 10:28:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 48 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม  :  Toward the Establishment of the Specialized Environmental Courts

       ตอนที่ 2    ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดระเบียบ "การชุมนุมสาธารณะ"
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:34:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 336 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ตอน หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดระเบียบ "การชุมนุมสาธารณะ"

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน เปิดบันทึกกลยุทธ์ หยุดวิกฤติ เศรษฐกิจโลก
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:33:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 444 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน เปิดบันทึกกลยุทธ์ หยุดวิกฤติ เศรษฐกิจโลก

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 5 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 21
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:31:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 417 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 5 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:27:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 378 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหารมหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย ตอน ปราสาทพระวิหาร "มรดกโลก"
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:23:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 390 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหารมหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย ตอน ปราสาทพระวิหาร "มรดกโลก"

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหารมหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย ตอน วิกฤตการณ์ล่าอาณานิคม สู่วิวาทะชาตินิยมสองแผ่นดิน
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:21:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 315 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหารมหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย ตอน วิกฤตการณ์ล่าอาณานิคม สู่วิวาทะชาตินิยมสองแผ่นดิน

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหารมหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย ตอน ปราสาทพระวิหาร เทวสถานบนยอดผาศักดิ์สิทธิ์
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:19:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 278 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหารมหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย ตอน ปราสาทพระวิหาร เทวสถานบนยอดผาศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ภูฎาน : กำเนิดประชาธิปไตย มังกรน้อยแห่งหิมาลายา
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:16:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 360 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ภูฎาน : กำเนิดประชาธิปไตย มังกรน้อยแห่งหิมาลายา

รายละเอียด

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: The world Supremacy Leader : กว่าจะได้เป็น.. ประชาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:07:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 411 ครั้ง)
หน้าต่างโลก


The world Supremacy Leader : กว่าจะได้เป็น.. ประชาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา


รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

65 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)