ระบบค้นหาข่าวประกาศของสำนักงาน
 

ค้นหาข้อมูล

ประเภทประกาศ

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

พบข้อมูลทั้งหมด 3896 รายการ

ข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561  ดูทั้งหมด

ลำดับที่ ประเภท เรื่อง วันที่(ว-ด-ป)
1   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานดอกบัวและพานธูปเทียนแพ เพื่อเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๑ พรรษา จำนวน ๒ พาน   10-07-2561
2   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเช้าดอกไม้สด จำนวน ๑ กระเช้า   10-07-2561
3   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปากกา จำนวน ๑๐๐ ด้าม เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี   05-07-2561
4   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน ๑๐๐ ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี   05-07-2561
5   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าห้องประชุมสัมมนาในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี   05-07-2561
6   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องฉายวีดีทัศน์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี   05-07-2561
7   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ คณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ และคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดแพร่   05-07-2561
8   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปากกา จำนวน ๘๐ ด้าม เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาประจำปีของคณะกรรมาธิการ ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี   05-07-2561
9   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น D๑๒๕ หมายเลขเครื่อง ๗๓๑๙๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ รหัส ๓๑/๕๘ จำนวน ๔ รายการ   05-07-2561
10   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๓๕๐ ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้า   05-07-2561


Next

จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.028319272,9273