ระบบค้นหาข่าวประกาศของสำนักงาน
 

ค้นหาข้อมูล

ประเภทประกาศ

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

พบข้อมูลทั้งหมด 3896 รายการ

ข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561  ดูทั้งหมด

ลำดับที่ ประเภท เรื่อง วันที่(ว-ด-ป)
11   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษอาร์ตด้าน PROMAX ๑๑๕ แกรม ขนาด ๓๖"X๒๕" จำนวน ๑๘๐ รีม   05-07-2561
12   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด ๑๑ ยี่ห้อเรียวบิ (RYOBI) ๒๗๐๐CD หมายเลขเครื่อง ๘๒๒๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐-๐๐๘-๐๐๐๑ รหัส ๑/๓๘   05-07-2561
13   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เข้าคลัง) จำนวน ๙ รายการ   05-07-2561
14   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อของขวัญในการเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี จำนวน ๓ รายการ   05-07-2561
15   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกรวยดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะหน้าพระพรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับในพิธีมอบหนังสือ "ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จำนวน ๑ ชุด   02-07-2561
16   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๕ รายการ   02-07-2561
17   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผมหมึก ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC๑๘๑๐ จำนวน ๒ กล่อง   29-06-2561
18   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ประจำห้องพยาบาล ณ อาคารรัฐสภา ๒ จำนวน ๒ รายการ   29-06-2561
19   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายพลาสติกตั้งโต๊ะแสดงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ ห่อ   29-06-2561
20   ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก ยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET P๓๐๑๕ จำนวน ๕ กล่อง   29-06-2561


Back


Next

จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.028319272,9273