รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ

รูปนางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง
15 ธันวาคม 2559 ถึง 9 พฤษภาคม 2560
รูปนางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
8 มีนาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
รูปนางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
อนุกรรมการ
31 มกราคม 2561 ถึง 9 พฤษภาคม 2561
รูปนางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
8 มีนาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
รูปนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560
รูปนายสุวัช สิงหพันธุ์
นายสุวัช สิงหพันธุ์
อนุกรรมการ
29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
รูปนางสาวเกวลิน สุรคุปต์
นางสาวเกวลิน สุรคุปต์
อนุกรรมการ
9 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
รูปนางงามจิต แต้สุวรรณ
นางงามจิต แต้สุวรรณ
อนุกรรมการ
9 พฤษภาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560
รูป นายอิทธิพล ปรีติประสงค์
นายอิทธิพล ปรีติประสงค์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
1 มีนาคม 2560 ถึง 5 มิถุนายน 2560
รูปนางรัตนา ตฤษณารังสี
นางรัตนา ตฤษณารังสี
อนุกรรมการและเลขานุการ
1 มีนาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560
รูปนายอิทธิพล ปรีติประสงค์
นายอิทธิพล ปรีติประสงค์
อนุกรรมการและเลขานุการ
15 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มีนาคม 2560
รูปนางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
อนุกรรมการ
15 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มีนาคม 2560
รูปนายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต
นายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต
อนุกรรมการ
15 ธันวาคม 2559 ถึง 9 พฤษภาคม 2560
รูปนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
อนุกรรมการ
15 ธันวาคม 2559 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560
รูปนายอภิวัชร บัวพันธ์
นายอภิวัชร บัวพันธ์
อนุกรรมการ
9 พฤษภาคม 2561 ถึง 20 มีนาคม 2562

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00017653

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
16 คน