กำหนดการประชุม

  

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ สาธารณรัฐโปตุเกส และราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2561

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประมง

ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2561

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดชลบุรี และระยอง ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561


บทความ


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00130256

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
7 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
พลเอก ดนัย
มีชูเวท

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ