ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายชาญวิทย์
วสยางกูร

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชนข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ