ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม


ประธานคณะกรรมาธิการ
พันตำรวจโท พงษ์ชัย
วราชิต

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ