ข่าวสาร กิจกรรม

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ สาธารณรัฐโปตุเกส และราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประมง

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประมง

ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดชลบุรี และระยอง ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2561


ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 12- 13 พฤศจิกายน 2560


ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560


ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไประชุมหารือทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560


แสดง 20 รายการ จากทั้งหมด 56 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00130269

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
7 คน