บทความ/รายงาน


ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดชลบุรี และระยอง ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปเยืนอและร่วมประชุมทวิภาคี

สรุปผลการเดินทางไปเยืนอและร่วมประชุมทวิภาคี

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคี

สรุปผลการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคี

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาวิธีการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาวิธีการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

ภาพประกอบ การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดนครนายก วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพประกอบ สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการของสถาบันพัฒนาเกษตรกร (มหาวิทยาลัยชาวนา)

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการของสถาบันพัฒนาเกษตรกร (มหาวิทยาลัยชาวนา)

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพประกอบ สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559


ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดระยอง ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

ภาพประกอบ สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดพิจิตร วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านปัจจัยการผลิต

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านปัจจัยการผลิต

ณ จังหวัดเชียงราย และพะเยา ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558


ภาพประกอบ สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดนครสวรรค์ และชัยนาท วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

ภาพประกอบ สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดเพชรบุรี วันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านปัจจัยการผลิต

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านปัจจัยการผลิต

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

ภาพประกอบ รายงานการสัมมนา เรื่อง

รายงานการสัมมนา เรื่อง "ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ"

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ


แสดง 20 รายการ จากทั้งหมด 24 รายการ
หน้า 1 | 2


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00130250

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
9 คน