บทความ/รายงาน


ภาพประกอบ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ (ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน)”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ (ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน)”

จัดโดย คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒


แสดง 2 รายการ จากทั้งหมด 2 รายการ
หน้า 1logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00017693

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน