พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย

กำหนดการ

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 16:01:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 16:17:16 มีการเปิดอ่าน 1179 ครั้ง Share

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00047752

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
8 คน