โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบุคคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบุคคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4.0 " ในวันจันทร์ที่ 11 กันายายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 


เอกสารประกอบ

  เอกสารประกอบการเสวนา รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

  เอกสารประกอบการเสวนา ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

วีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=pIhzVD5Y5lw

https://www.youtube.com/watch?v=GZIoVP8XsuI

https://www.youtube.com/watch?v=3Di5E_XKDy4

https://www.youtube.com/watch?v=62Ts0KcYyH0

ภาพประกอบ
ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 14:27:45 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 00:00:00 มีการเปิดอ่าน 188 ครั้ง Share

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00047744

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
3 คน