สรุปผลการสัมมนา/เสวนา

เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

 
เรื่อง "การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม
และป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย


เรื่อง "ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ"

 
 
เรื่อง "การบริหารจัดการขยะและการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"
 
   
   
 
 
เรื่อง "ข้อดี ข้อเสียในทางสังคมและเศรษฐกิจการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ"

 
 
เรื่อง "9.5 แสนล้านบาท++ และอนาคตการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย"
 

 
เรื่อง "ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน"
 
 
เรื่อง "นโยบาย-ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่ออนาคตการท่องเที่ยวไทย"


เรื่อง "ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน"ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 11:01:58 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 10:08:44 มีการเปิดอ่าน 3315 ครั้ง Share