สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเวที สกว.

 - สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเวที สกว. เรื่อง เศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความเข้มแข็งท่ามกลางความไม่สงบ


ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 16:08:38 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 13:28:12 มีการเปิดอ่าน 215 ครั้ง Share