การเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559

สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 

ภาพกิจกรรมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 14:34:21 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 14:48:41 มีการเปิดอ่าน 124 ครั้ง Share