รายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานผลการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรื่อง รายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ และ รายงานผลการพิจารณาศึกษา กลไกการกำกับดูแล การบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

มีการเปิดอ่าน 116 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ