ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 12 20 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 11 19 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 13 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง งดการประชุมวุฒิสภา 12 สิงหาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง งดการประชุมวุฒิสภา 6 สิงหาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 5 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง งดการประชุมวุฒิสภา 30 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง งดการประชุมวุฒิสภา 29 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง งดการประชุมวุฒิสภา 23 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง งดการประชุมวุฒิสภา 22 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 755 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ