ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 25 กุมภาพันธ์ 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 22 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 21 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 17 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 19 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 14 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 10 กุมภาพันธ์ 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 4 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 3 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 28 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 811 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ