ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 11 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สมัยวิสามัญ 1 เป็นพิเศษ (เพิ่มเติม) วิสามัญ 20 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สมัยวิสามัญ 1 (เป็นพิเศษ) วิสามัญ 20 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 17 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 17 (เพิ่มเติม) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 (เพิ่มเติม) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 781 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ