Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 17 (ปรับใหม่) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 26 มกราคม 2564 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 26 มกราคม 2564 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 25 มกราคม 2564 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 19 มกราคม 2564 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 14 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 18 มกราคม 2564 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 12 มกราคม 2564   หนังสืองดประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 11 มกราคม 2564   หนังสืองดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 5 มกราคม 2564   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 14 (ยกเลิก) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 5 มกราคม 2564 ระเบียบวาระ   
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 4 มกราคม 2564   หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 896 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ