Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 23 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 25 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 22 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 24 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 21 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 18 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 17 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 11 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 4 สิงหาคม 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 28 กรกฎาคม 2563   หนังสืองดประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 27 กรกฎาคม 2563   หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 858 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ