ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 28 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 14 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 27 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 13 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 21 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 21 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 12 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 20 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 14 มกราคม 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 13 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 7 มกราคม 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 10 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม 6 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 10 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 6 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 811 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ