ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 29 มีนาคม 2562  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 28 มีนาคม 2562  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 22 มีนาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 21 มีนาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 15 มีนาคม 2562   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 27/2652 เป็นพิเศษ (ปรับใหม่) 14 มีนาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 27/2562 เป็นพิเศษ 14 มีนาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 26/2562 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม 13 มีนาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 26/2562 เป็นพิเศษ 13 มีนาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25/2562 เป็นพิเศษ 12 มีนาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 723 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ