Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 12 เป็นพิเศษ ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 30 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 12 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 30 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 11 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 29 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 10 เพิ่มเติม สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 23 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 10 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 23 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 9 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 22 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 8 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 861 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ