ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 17 (เพิ่มเติม) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 (เพิ่มเติม) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 14 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 2 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 13 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 28 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 27 สิงหาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 26 สิงหาคม 2562   หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 809 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ