ประเทศมาเลเซีย

รายงานการศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการสนับสนุนระบบงานนิติบัญญัติ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2557

เอกสารประกอบ

  รายงานการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 09:13:46 มีการเปิดอ่าน 434 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057395