สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการพัฒนาบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2557

เอกสารประกอบ

  รายงานการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 09:13:31 มีการเปิดอ่าน 520 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057398