Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ASEAN Community Service and Information Center

ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557

เอกสารประกอบ

  รายงานการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 09:12:57 มีการเปิดอ่าน 690 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057811