ประเทศจีน

ข้อมูลทั่วไปสาธารณรัฐประชาชนจีน http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/republic-of-china/overview-of-china/

เอกสารประกอบ

  สภาประชาชนแห่งชาติ

  สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 14:57:13 มีการเปิดอ่าน 395 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057396