Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ASEAN Community Service and Information Center

การสัมมนาระดับภูมิภาค หัวข้อ “ประเด็นและความท้าทายในการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน” ณ วุฒิสภากัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เอกสารประกอบ

  การสัมมนาระดับภูมิภาค หัวข้อ “ประเด็นและความท้าทายในการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน”


ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 14:20:45 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 00:00:00 มีการเปิดอ่าน 561 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057811