การเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมหารือทวิภาคี ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ในฐานะแขกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารประกอบ

  การเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมหารือทวิภาคี ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ในฐานะแขกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Gallery

ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 14:29:07 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 00:00:00 มีการเปิดอ่าน 342 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057398