สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน

 

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดนราธิวาส


ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ