แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 แผนปฏิบัติราชการระดับกลาง

 
แผนฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับปรับปรุง  
  
  แผน ฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
 
แผนฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547-2551)

แผนฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555)
 
     
  


  แผนปฏิบัติราชการประจำปี

พ.ศ. 2561                                                                                           พ.ศ. 2560

       

พ.ศ 2559                                                                                             พ.ศ. 2558

      

พ.ศ. 2557                                                                                               พ.ศ. 2556

     

พ.ศ. 2555                                                                                               พ.ศ. 2554

     

พ.ศ.2553                                                                                               พ.ศ. 2552

    

พ.ศ. 2551                                                                                               พ.ศ. 2550

   

 

 


 

                                 

             

   

การติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการ 2561


การติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการ 2560


                     ปี 2559                                         ปี 2558                                                 ปี 2557

                                           ปี 2556                                           ปี 2555
 
       

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ