รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะจ้างรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ
โดยจะพิจารณาบุคลากรจ้างเหมาฯ เป็นรายบุคคล.... รายละเอียด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ