ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพข่าวรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะจ้างรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ โดยจะพิจารณาบุคลากรจ้างเหมาฯ เป็นรายบุคคล....

ภาพข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ภาพข่าวประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
รายละเอียด

แสดง 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ
หน้า 1

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ