คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสหกรณ์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังจากเอกสาร การสอบถาม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และวิธีการใดที่จำเป็น2. รวบรวมข้อมูล เรียกเอกสารจากหน่วยงานหรือบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ศึกษาอยู่เพื่อนำผลการพิจารณาศึกษารายงานต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย4. ให้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รูปพลเอก อรุณ สมตน
พลเอก อรุณ สมตน
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
รูปพล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์ ไพรีระย่อเดช
พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์ ไพรีระย่อเดช
อนุกรรมาธิการ
รูปนายธนายุส นาคเพ็ชร
นายธนายุส นาคเพ็ชร
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์
นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์
อนุกรรมาธิการ
รูปพลเรือตรี กาณฑ์ ชาตเสนีย์
พลเรือตรี กาณฑ์ ชาตเสนีย์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายวิจักร อากัปกริยา
นายวิจักร อากัปกริยา
อนุกรรมาธิการ
รูปพลตรีสมโชค แดงบรรจง
พลตรีสมโชค แดงบรรจง
อนุกรรมาธิการ
รูปนายวินัย กสิรักษ์
นายวินัย กสิรักษ์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสหพล สังข์เมฆ
นายสหพล สังข์เมฆ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายทวีลาภ ริ้วทอง
นายทวีลาภ ริ้วทอง
อนุกรรมาธิการ
รูปพลเรือโทตติย บุนนาค
พลเรือโทตติย บุนนาค
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพันตำรวจตรีสันติ ปิยะทัต
พันตำรวจตรีสันติ ปิยะทัต
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปร้อยตำรวจเอกรุ่งฤทธิ์ วิภาตะกลัศ
ร้อยตำรวจเอกรุ่งฤทธิ์ วิภาตะกลัศ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายประสงค์ รุ่งแสง
นายประสงค์ รุ่งแสง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปดร.วิชัย รูปขำดี
ดร.วิชัย รูปขำดี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุขสันต์ มลิทอง
นายสุขสันต์ มลิทอง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายอำนาจ สุนทรธรรม
นายอำนาจ สุนทรธรรม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลโทสังสิทธิ์ วรชาติกุล
พลโทสังสิทธิ์ วรชาติกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพันโทปรีฎก ทองวันดี
พันโทปรีฎก ทองวันดี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุพจน์ อาวาส
นายสุพจน์ อาวาส
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายไพศาล ไตรรัตน์โกศล
นายไพศาล ไตรรัตน์โกศล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปดร.ก๊ก ดอนสำราญ
ดร.ก๊ก ดอนสำราญ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายศิริชัย ออสุวรรณ
นายศิริชัย ออสุวรรณ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายณิชพน พรหมเดชะ
นายณิชพน พรหมเดชะ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุรพล รักตสินติ
นายสุรพล รักตสินติ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
งด (12/11/2558) 12 พฤศจิกายน 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
39/2558 (02/11/2558) 2 พฤศจิกายน 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
38/2558 (20/10/2558) 20 ตุลาคม 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
37/2558 (12/10/2558) 12 ตุลาคม 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
36/2558 (05/10/2558) 5 ตุลาคม 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
35/2558 (30/09/2558) 30 กันยายน 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
งด (28/09/2558) 28 กันยายน 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
34/2558 (21/09/2558) 21 กันยายน 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
33/2558 (16/09/2558) 16 กันยายน 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
32/2558 (09/09/2558) 9 กันยายน 2558 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 181 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00279211

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
5 คน