Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมทวารวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โปสเตอร์โครงการ

มีการเปิดอ่าน 674 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ