ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 65/2560 16 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 10 พฤศจิกายน 2560   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 64/2560 เพิ่มเติม 9 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 64/2560 9 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 3 พฤศจิกายน 2560   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 64/2560 3 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 63/2560 เพิ่มเติม 2 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 63/2560 2 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 27 ตุลาคม 2560   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 26 ตุลาคม 2560   หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 769 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ