ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
- 79/2559 9 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
- 78/2559 เพิ่มเติม 8 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
- 78/2559 8 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
- งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ธันวาคม 2559   หนังสืองดประชุม
- 78/2559 งดการประชุม 2 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ    หนังสืองดประชุม
77/2559 ยกเลิก 2 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
- 77/2559 1 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
76/2559 ยกเลิก 1 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 76/2559 เป็นพิเศษ 29 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 75/2559 เพิ่มเติม 25 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 646 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ