ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 30 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 29 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 23 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 22 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา (ยกเลิก) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 กรกฎาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 8 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (ยกเลิก) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 8 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 781 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ