ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
สมัยวิสามัญ 1 (เป็นพิเศษ) วิสามัญ 20 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 17 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 17 (เพิ่มเติม) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 10 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 (เพิ่มเติม) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 14 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 2 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 13 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 28 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 801 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ