ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 33/2560 2 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 32/2560 เพิ่มเติม 1 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 32/2560 1 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 26 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระ    หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 31/2560 25 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 19 พฤษภาคม 2560   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 30/2560 18 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 17 พฤษภาคม 2560   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 12 พฤษภาคม 2560   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 11 พฤษภาคม 2560   หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 811 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ