Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 28 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 21 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 27 เป็นพิเศษ ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 27 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 26 เป็นพิเศษ 14 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสถา 25 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 8 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒืสภา 7 กันยายน 2563   หนังสืองดประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 1 กันยายน 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 24 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 31 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 23 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 25 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 23 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 25 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 896 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ