ราชอาณาจักรกัมพูชา

ข้อมูลราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเมืองและความมั่นคง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. บทบาทของราชอาณาจักรกัมพูชาในประชาคมอาเซียน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

เอกสารประกอบ

  ข้อมูลของราชอาณาจักรกัมพูชา

  ระบบรัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชา

Gallery

อาคารรัฐสภา
อาคารรัฐสภา
ตราสัญลักษณ์รัฐสภาของกัมพูชา
ตราสัญลักษณ์รัฐสภาของกัมพูชา
ห้องประชุมรัฐสภา
ห้องประชุมรัฐสภา
แผนที่ประเทศกัมพูชา
แผนที่ประเทศกัมพูชา

ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 14:17:13 มีการเปิดอ่าน 636 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057399